Därför är barnens bästa viktigast vid separation

5dec - by admin - 0 - In

Även om det är vanligt att separera är det för den skull inte alltid enkelt. För alla inblandades bästa är det en god idé att försöka tänka på barnen. Att ta in juridisk hjälp kan vara en stor fördel för att undvika bråk.

Att genomgå en separation med barn är ingen dans på rosor. Men för barnens skull är det viktigt att försöka samarbeta och göra processen smidig. Det är inte sällan det uppkommer diskussioner kring vårdnaden av barnen. För att de inte ska komma i kläm är det en fördel att ta juridisk hjälp. Det kan även minska riskerna för att en vårdnadstvist uppstår. Gå in på https://www.advokatnovum.se/ om du vill ha bra hjälp kring vårdnad och umgänge.

Umgänge och vårdnad är olika saker

När en separation är ett faktum är det ofta som det blir diskussioner kring vem som barnen ska bo hos och vilken adress de ska vara folkbokförda på. Det är viktigt att hålla isär vårdnad och umgänge som är två olika saker. Vårdnad handlar i stort om vem som har det juridiska ansvaret över barnen och vem som får fatta beslut som rör dem. Umgänget däremot reglerar hur mycket ett barn ska vistas hos respektive förälder. Allt detta kan en jurist inom familjerätt hjälpa till med.

Undvika vårdnadstvist

Fördelen med att ta hjälp är att det finns en part som kan medla och komma med korrekt information. Att hamna i en vårdnadstvist är sällan bra för någon inblandad. En vårdnadstvist som går till Tingsrätten kan bli en utdragen och dyr historia. Dessutom kan det innebära mycket känslomässigt lidande för alla.

Barnens liv förändras radikalt

En jurist eller advokat kan även komma med råd om hur en situation kan lösas på bästa sätt och vad lagen faktiskt säger. Barnen påverkas alltid av en separation och du som förälder kan göra mycket för att underlätta den stora förändringen som sker i deras liv. Att vara ett bra familjeteam vinner alla på.